Referanser

 

Vennligst logg på nettsiden fra en pc/mac for å vise våre referanseprosjekter. 

Ostedalsveien
 

Ostadalsveien i Oslo. Utskifting av vann og avløp for OVA. Prosjektledelse og utførelsesansvar.

Holmenveien
 

Holmenveien i Oslo. Utskifting av Vann og avløpsledninger samt bygging av ny ventilkum for OVA. Prosjektledelse og utførelsesansvar.

Maridalsveien
 

Maridalsveien i Oslo. Omlegging av hovedvannledning og overvannsledning samt kummer i forbindelse med bygging av ny sentral. Prosjektledelse og utførelsesansvar.

Østensjøveien
 

Østensjøveien i Oslo. Utskifting av vann og avløpsledninger samt støping av kummer for OVA . Prosjektledelse og utførelsesansvar.

Freidigveien
 

Freidigveien i Oslo. Omlegging av vann og avløpsledninger samt bygging av nye kummer for OVA på grunn av nybygg. Oppgradering av freidigveien for Bymiljøetaten. Prosjektledelse og utførelsesansvar.

IMG_0803.jpg

IMG_0803.jpg

Kirkegata
 

Kirkegata i Lillestrøm. Legging av nytt ledningsanlegg for vann og avløp for Skedsmo kommune. Ombygging av samlekum og i Brogata samt prosjektledelse og utførelsesansvar av styrt boring av ny samleavløpsledning . Tilknytning til private husstander og oppgradering av Kirkegata.

1/3