Valhallveien
 

Valhallveien i Oslo. Bygging av ny målekum og rehabilitering av vann og avløpsledninger rundt dette for OVA. Prosjektledelse og utførelsesansvar.

 

Kringkollen
 

Kringkollen i Oslo. Rehabilitering av vann og avløpsledninger samt bygging av nye kummer for OVA. Prosjektledelse og utførelsesansvar.

Skøyensvingen
 

Skøyensvingen 12-14 i Oslo. Utskifting og omlegging av vann og avløp for OVA i forbindelse med bygging av 5 leiligheter på eiendommen. Samtidig utførelse av alle grunnarbeier for Østlandske eiendom AS i byggeprosjektet. Prosjektledelse og utførelsesansvar.

 

Østensjøveien
 

Østensjøveien i Oslo. Utskifting av vann og avløpsledninger samt støping av kummer for OVA . Prosjektledelse og utførelsesansvar.

IM

IM

Leira
 

Leira i Skedsmo kommune. Kanalisering av våtmarksområde for Skedsmo kommune. Prosjektledelse og utførelsesansvar.

.

Svines Bru
 

Svines Bru i Enebakk kommune. Oppgradering utvidelse og forsterkning av Svines bru for Svines Vel. Prosjektledelse og utførelsesansvar.

2/3