Abellund
 

Abellund borettslag i Oslo. Anleggsledelse og ansvar for utførelse og fremdrift for Braathen Landskapsentreprenør AS.

Volten
 

Volten i Asker. Rehabilitering av privat avløpsledning og og oppgradering av eiendommen med granittmurer og belegg samt asfalt. Ledelse og utførelse.

 

Rycon Hytte
 

Rycon Hytta På Svines i Enebakk. Oppgradering av eiendommen med murer og trapp i granitt. Prosjekt og utførelse.

 

3/3